2013. május 11.

Hírek az életemről

Örömmel tudatom, hogy 19 évi keresőmunka eredményeként végre megtaláltam önmagamat. Megtaláltam a kincset, amelyet minden ember keres, de csak keveseknek adatik meg, hogy megleljék.

Ehhez azonban előtte romba kellett dőlnie mindennek, ami addig fontos volt: család, férj, otthon, munka, anyagi és egzisztenciális biztonság. A gyerekek kirepültek, férjem a közösen épített házunkba hozott egy új nőt. Otthonomat, munkámat el kellett hagynom, pénz, barátok, biztonság nélkül szó szerint az utcára kerültem.

De talpra álltam. Pestre költöztem, munkát, lakást, barátokat találtam. Meglátogattam lányomat Kaliforniában, és megtaláltam Istent is, vele együtt pedig a lelki békémet. Hazatérve újabb barátokra leltem és közösségre, ahova tartozhatok. 2012 januárjában nyilvánosan is hitet tettem arról, hogy Isten útját járom.

Közös születésnap ünneplés 2012 decemberében
Azóta még inkább érzem az Ő gondoskodó szeretetét, hogy mindig ott áll mellettem, mögöttem, és irányt mutatva előttem. Akkor is ott állt, amikor még nem láttam. Hűségesen szeretett, tanított, formált, vezetett. Mióta ezt felismertem, életem teljesen új irányt vett. Rábízom magam, nem aggódok fölöslegesen mindenért. Tudom, hogy mindig velem van. 

Azóta sikerült elengednem a múltamat. És már nincs fájdalom, rossz érzés bennem. Elváltam férjemtől, megkaptam részemet a perkátai házunkból, és egy lakást bérelek Budán egy svájci misszionáriussal közösen.

Az ő segítsége is kellett ahhoz, rátaláljak önmagamra. Egy általa szervezett bibliatanulmányozó szemináriumon éreztem meg azt, hogy Isten milyen feladatra hívott el engem. Tanár vagyok, aki átadja az ismereteit, és közben lelkesíti, buzdítja, motiválja, magával ragadja, szárnyalni tanítja növendékeit.

A svájci misszionáriusokkal
Tanítanom kell, de nem a magyar nyelvtant. Azt kell megtanítanom az embereknek, kicsoda Isten, és hogyan éljenek úgy, hogy önmaguk lelki békéjét megtalálva, egymást szeretve, a körülöttük lévő világot jobbá tegyék.

Azt kell megtanítanom, hogyan tudják mindezt bibliai alapokon állva megtenni.

Terveim, céljaim

  1. Ehhez azonban először nekem is tanulnom kell. Jobban meg kell ismernem önmagam, a Bibliát, és azt, hogyan tudom alkalmazni Isten Szavait a mindennapi életben.
  2. Számtalan jó bibliaiskola közül - imában kérve az Úr segítségét – találtam egy másfél éves képzést. Ennek első része egy 20 hetes tréningprogram az erdélyi Prodban (Segesvár mellett). Ez elméleti oktatást és missziós utat foglal magában. Folytatása egy 9 hónapos Bibliaiskola a svájci Wilerben. Az egész képzés teljes időben folyik: egész nap együtt él, tanul, szolgál az egész csoport. Ez a fajta tanulás jól fel fog készíteni a későbbi, teljes időben végzendő misszionáriusi munkámra, amelyre Isten elhívott.
  3. Az előbbi költsége 3.000 EUR, az utóbbié 8.000 EUR, ami magába foglalja a tandíjat, szállást, étkezést, Prod esetében a missziós út költségeit is. Nem tartalmazza a képzőhelyekre történő oda-és visszautazás költségeit, a személyes kiadásokat.
    Ehhez a tanulmányomhoz szeretnék segítséget, támogatást, anyagi hozzájárulást kérni. Ez most számomra teljesen új szituáció – eddig fizetésért dolgoztam, ebből tudtam magam fenntartani. Most Isten arra hív, hagyjam el ezt a biztonságot adó alapot, hogy főállásban szolgáljak mint bibliatanár.
Ezért arra szeretnélek kérni, hogy imádkozva gondold át, vajon szeretnél-e anyagilag támogatni ebben a munkámban. Segítséged különböző fajtájú lehet, érzéseid, lehetőségeid szerint: alkalmanként vagy rendszeresen, kisebb vagy nagyobb pénzadománnyal, esetleg egyéb lehetőségekkel tudnál támogatni.

Hálás vagyok a barátságodért. Köszönöm, ha érdeklődsz irántam.

Isten áldását kívánom életed minden napjára!

Ildikó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése